Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

 

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor