Prijava kršitev predpisov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev
Ali sumite, da je v naši delovni organizaciji prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku v organizaciji ali ustreznemu organu za zunanjo prijavo.

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma, da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.
Prijava
Vaše ime (neobvezno):
Anonimna prijava (označite):
Zaposlen ali druga povezava z delovnim okoljem:
Kontaktni podatki za povratne informacije, če jih anonimni prijavitelj želi
(neobvezno za anonimno prijavo)
Naslov:
Vaša e-pošta:
Telefon:
Drugi kontaktni podatki:
Kršitev
Kršitev se nanaša na delovno okolje (naslov delodajalca):
Čas začetka, trajanja in konca kršitve:
Podatki o kršitelju:
Opis kršitve (kaj, kdaj, kje):
Navedite kršeni predpis ter tudi morebitne priče in dokumente ali druge dokaze, ki podpirajo vaše trditve, npr. e-poštno komunikacijo ali dokumentarne dokaze:
Dodaj priponko:
Nekateri prijavitelji tvegajo tudi povračilne ukrepe, maščevanje s strani vodstva ali sodelavcev. Če je takšno tveganje podano tudi v vašem primeru, izpolnite spodnjo rubriko.
Ali obstaja tveganje povračilnih ukrepov zaradi prijave (19. člen ZZPri)?
Če DA, prosimo, navedite, za katere povračilne ukrepe obstaja tveganje:
Ali potrebujete pomoč in zaščito pred povračilnimi ukrepi (10. člen ZZPri)?
Drugo: