Področje delovanja

GB Maribor svojo dejavnost opravljamo na področju osnovnega rajona, ki zajema MO Maribor, pogodbeno pa naloge zaščite in reševanja opravljamo tudi v 17 sosednjih občinah; Hoče-Slivnica, Duplek, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem Polju, Starše, Benedikt, Cerkvenjak, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj, Sv. Ana, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Osnovno območje delovanja oz osnovni rajon kjer deluje GB Maribor zajema 145,5 km² in 113.113 prebivalcev. Območje celotnega delovanja, z upoštevanjem pogodbenega dela in pokrivanja drugih občin pa zajema 998 km², število prebivalcev na tem območju je 201.501, gostota naseljenosti pa 203 prebivalci/km². Število občin na operativnem območju kjer deluje GB Maribor je 18.

GB Maribor spada v najvišjo VII. kategorijo gasilskih enot in je dolžna izvoziti v 1 minuti (običajno je ta čas še krajši).

 

 Na označenem območju posredujemo ob požarnih intervencijah. V občini Rače-Fram posredujemo po pogodbi zgolj za določene bolj ogrožene objekte

Na označenem območju posredujemo ob požarnih intervencijah. V občini Rače-Fram posredujemo po pogodbi zgolj za določene bolj ogrožene objekte.

 

Na označenem območju posredujemo ob nesrečah z nevarnimi snovmi in tehničnih intervencijah (prometne nesreče, delovne nesreče,…
Na označenem območju posredujemo ob nesrečah z nevarnimi snovmi in tehničnih intervencijah (prometne nesreče, delovne nesreče,…)

 

Štajerska in prekmurska regija

 

V Sloveniji imamo od leta 2013 sistemsko urejeno dekontaminacijo ranjenih in poškodovanih oseb ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Uprava RS za zaščito in reševanje je oblikovala koncept, zagotovila opremo in izobrazila ter usposobila pripadnike enot za posredovanje. Določila je tudi najpomembnejše lokacije postaj za dekontaminacijo.

Naša enota je ena od štirih v Sloveniji (Maribor, Kranj, Koper in Novo mesto), ki imamo mobilne postaje za dekontaminacijo ranjenih in poškodovanih. Sistem dekontaminacije je zasnovan tako, da bi z reševalnimi vozili nujne medicinske pomoči v primeru nesreč z nevarnimi snovmi prevažali že predhodno dekontaminirane poškodovance, da bi ohranili reševalna vozila in urgentne bloke bolnišnic čiste oziroma nekontaminirane.