03.09.2019
03.09.2019 OBVESTILO - Javna Dražba

Javni zavod Gasilska brigada Maribor
Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, tel.: 02 331 25 41, Fax.: 02 332 36 96

 

Številka: 486/19 CA

Datum: 03.09.2019

 

OBVESTILO

Na podlagi 20. In 21. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, s spremembami, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), v zvezi s 33. Členom istega zakona in v skladu s 6. In 13. Členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Javni zavod Gasilska brigada Maribor objavlja javno dražbo hza prodajo premičnega premoženja, ki bo dne 20.09.2019 ob 09.00 uri v učilnici zavoda, na naslovu Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, in sicer

  1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Gasilka brigada Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor
  2. Vrsta pravnega posla: Javna dražba premičnega premoženja
  3. Predmet javne dražbe:

a).

-gasilsko vozilo : Mercedes-Benz Sprinter 414
-reg. št.: MB 79-23V
-moč motorja : 105 kW
-prostornina (ccm) : 2.295 ccm
-vrsta motorja : Bencin
-prva registracija : 29.02.2000
-masa vozila : 4.600 kg
-skupna masa : 2.890 kg
-prevoženi kilometri : 27.223 km

 

b).

-gasilsko vozilo : Renault Master Combi
-reg. št.:  Neregistrirano
-moč motorja : 59 kW
-prostornina (ccm) : 1.870 ccm
-vrsta motorja : Diesel
-prva registracija : 22.05.2001
-masa vozila : 2.515 kg
-skupna masa : 2.800 kg
-prevoženi kilometri : 158.669 km

 

c).

-tovorno vozilo : Citroen Berlingo
-reg. št.: Neregistrirano- karambolirano
-moč motorja : 51 kW
-prostornina (ccm) : 1.868 ccm
-vrsta motorja : Diesel
-prva registracija : 18.07.2006
-masa vozila : /
-skupna masa : /
-prevoženi kilometri : 53.450 km

 

Pogoji prodaje:
Premična stvar bo prodana najugodnejšemu ponudniku, po sistemu videno-kupljeno.

Gasilska vozila se prodajajo v celoti le pod pogojem, da je kupec gasilsko društvo, oz. da so namenjena prodaji gasilskim društvom, drugače se vozilo prodaja brez gasilske opreme, signalnih modrih luči in signalnih naprav.

 

        4. Višina kupnine

Izklicna cena za predmet naveden pod:

- zaporedno črko a): znaša 13.000,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 500,00 €,
- zaporedno črko b): znaša 2.000,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 100,00 €,
- zaporedno črko c): znaša 200,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 50,00 €.

 

Kupnina mora biti plačana v roku 8 dni od zaključka javne dražbe, torej do vključno dne 28.09.2019. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen za plačilo je bistvena sestavina pravnega posla – prodaje.

Varščino v višini:
- za predmet pod zaporedno črko a) v višini 4.000,00 €,
- za predmet pod zaporedno črko b) v višini 500,00 €,
- za predmet pod zaporedno črko c) v višini 50,00 €,

Je potrebno vplačati na TRR prodajalca, pri UJP Slovenska Bistrica, št. SI 56 012706030194777, do vključno 18.09.2019. K licitaciji lahko pristopijo le osebe (pravne ali fizične), ki bodo vplačale varščino v navedenem roku.

Vplačana varščina bo v roku 8 dni vrnjena dražitelju, ki ne bo uspešen na dražbi.

Kupcu pa se vplačana varščina všteje v kupnino.

Na licitiranih predmetih ni predkupne pravice.

Ogled licitiranih predmetov je možen, dne 20.09.2019, med 07.30 in 08.30 uro, na naslovu prodajalca, kjer se interesenti lahko seznanijo z ostalimi podrobnostmi licitiranih predmetov.

Prodajalec in kupec skleneta pisno pogodbo o prodaji – nakupu licitiranega predmeta v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine.

                              

Direktor

Aleš Ciringer, mag.

 

 

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor