10.01.2020
10.01.2020 Javna dražba

JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA  MARIBOR

Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, tel.:   02  331 25 41, fax.:  02  332 36 96                                                                                                     


Številka:     22 /20-PS

Datum:      10.01.2020

   

O B V E S T I L O

  

Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, s spremembami, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), v zvezi s 33. členom istega zakona in v skladu s 6. in 13. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Javni zavod Gasilska brigada Maribor objavlja I. (vozilo navedeno pod črko a.) in III. (vozili navedeni pod črkama b. in c.) javno dražbo za prodajo premičnega premoženja, ki bo dne 31.01.2020 ob 09.00 uri v učilnici zavoda, na naslovu Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, in sicer :

  

 1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta  Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor

 2. Vrsta pravnega posla: javna dražba premičnega premoženja

 3. Predmet javne dražbe :

            

           a). 

 • gasilsko vozilo : IVECO 260E42P (BRONTO SKYLIFT)
 • reg. št. : neregistrirano
 • moč motorja – kw : 309
 • prostornina (ccm) : 13.798 ccm
 • vrsta motorja : D Dizel
 • prva registracija : 09.07.1999
 • masa vozila : 25.835 kg
 • skupna masa : 26.000 kg
 • prevoženi km : 13.289 km

 

           b). 

 • gasilsko vozilo : Mercedes-Benz Sprinter 414
 • reg. št. : MB 79-23V
 • moč motorja – kw : 105
 • prostornina (ccm) : 2.295 ccm
 • vrsta motorja : P Bencin
 • prva registracija : 29.02.2000
 • masa vozila : 4.600 kg
 • skupna masa : 2.890 kg
 • prevoženi km : 27.223 km

 

          c).

 • tovorno vozilo : Citröen Berlingo
 • reg. št. : neregistrirano - karambolirano
 • moč motorja – kw : 51 kW
 • prostornina (ccm) :  1.868 ccm
 • vrsta motorja :    diesel
 • prva registracija :  18.07.2006
 • masa vozila :                kg
 • skupna masa :               kg
 • prevoženi km : 53.450  km

 

Pogoji prodaje: 

Vozilo, navedeno pod črko a). se prodaja na I. javni dražbi, medtem, ko se vozili, navedeni pod črkama b). in c). prodajata na III. javni dražbi. Ker zadnje navedeni vozili nista bili prodani niti na II. javni dražbi prodajalec na III. javni dražbi zato znižuje ceno vozil, skladno z zakonskimi določbami o znižanju kupnine, največ do 50 % od prvotne prodajne cene. 

Premična stvar bo prodana najugodnejšemu ponudniku, po sistemu videno-kupljeno. 

Gasilska vozila se prodajajo v celoti le pod pogojem, da je kupec gasilsko društvo,oz. da so namenjena prodaji gasilskim društvom, drugače se vozila prodajajo brez gasilske opreme, UKV postaje, signalnih modrih luči in signalnih naprav.

  

 1. Višina kupnine 

                Izklicna cena za predmet naveden pod : 

 • zaporedno črko a): znaša 80.000,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 1.000,00 €,
 • zaporedno črko b): znaša 6.500,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 100,00 €,
 • zaporedno črko c): znaša 100,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 10,00 €.  

Kupnina mora biti plačana v roku 7 dni od zaključka javne dražbe, torej do vključno  dne 07.02.2020. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen za plačilo, je bistvena sestavina pravnega posla – prodaje.

  

            Varščino v višini: 

 • za predmet pod zaporedno črko a) v višini 20.000,00 €,
 • za predmet pod zaporedno črko b) v višini 1.500,00 €,
 • za predmet pod zaporedno črko c) v višini 20,00  €,

je potrebno vplačati na TRR prodajalca, pri UJP Slovenska  Bistrica, št. SI 56   012706030194777, do vključno 27.01.2020. K licitaciji lahko pristopijo le osebe (pravne ali fizične), ki bodo vplačale varščino v navedenem roku.

 

Vplačana varščina bo v roku 8 dni vrnjena dražitelju, ki ne bo uspešen na dražbi. 

Kupcu pa se vplačana varščina všteje v kupnino.

Na licitiranih predmetih ni predkupne pravice.

Ogled licitiranih predmetov je možen, dne 31.01.2020, med 07.30 in 08.30 uro, na   naslovu prodajalca, kjer se interesenti lahko seznanijo z ostalimi podrobnostmi licitiranih predmetov.

Prodajalec in kupec skleneta pisno pogodbo o prodaji-nakupu licitiranega predmeta v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine.

 

Po pooblastilu direktorja    

Severin Pek,univ.dipl.prav.

Vodja splošne službe            

                                                                                               

 

 

 

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor