20.09.2022
20.09.2022 Iščemo nove sodelavce in sodelavke

Na gasilski brigadi Maribor iščemo nove sodelavce in sodelavke. Si pripravljen na nove izzive v svojem življenju? Prijavi se!

 

JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA MARIBOR

C.proletarskih brigad 21, 2000 Maribor; tel. 02-33-12-541. fax: 02-33-23-696, E-pošta: kadrovska@gbmaribor.si

 

Datum: 19.09.2022

Številka: D_2534

 

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

»KANDIDAT ZA GASILCA (m/Z)«

 

OBJAVA:

  • Zavod za zaposlovanje RS
  • Spletna stran GB Maribor
  • Oglasna deska GB Maribor

 

PROSTA MESTA: 3

DATUM OBJAVE: 20. september 2022

ROK PRIJAVE: 28. september 2022

 

POGOJI:

Kandidati. ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • V. stopnja strokovne izobrazbe,
  • psihofizična in zdravstvena sposobnost,
  • da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

 

Zaželeno:

  • Vozniški izpit B kategorije,
  • dodatna znanja iz gasilske stroke,
  • član gasilske organizacije

 

Kandidati bodo opravljali preizkus fizične sposobnosti za opravljani poklica v skladu z merili za fizično testiranje kandidatov za poklicne gasilce Ministrstva za obrambo in preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti po programu temeljnega usposabljanja članov in pripadnikov služb in enot, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi.

 

TRAJANJE ZAPOSLITVE:

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (v tem času morajo kandidati opraviti dopolnilno izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti priprave na delo v zavodu)

 

OSTALO:

Kandidat prijavo vloži v pisni obliki, ki jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti kuverti pošile na naslov:

Gasilska brigada Maribor
Cesta proletarskih brigad 21
2000
Maribor
( Natalija Sbull )

 

Za dodatne informacije lahko kandidati pokličejo vsak delavnik med 8. in 14. uro na tel. st.

02/33-12-541 ali obiščejo spletno stran zavoda Gasilska brigada Maribor.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po izbiri.

  

Direktor GB Maribor

Aleš CIRINGER

 

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor