26.09.2018
26.09.2018 - Iščemo nove sodelavce in sodelavke


Na gasilski brigadi Maribor iščemo nove sodelavce in sodelavke. Si pripravljen na nove izzive v svojem življenju? Prijavi se!

 

KANDIDAT ZA GASILCA - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka DG43292 

Naziv delodajalca

Javni zavod Gasilska brigada Maribor

Naslov delodajalca

Cesta proletarskih brigad 21 , 2000 MARIBOR

Kontaktna oseba delodajalca za kandidate

kontaktna oseba: PEK SEVERIN telefon: 02 331 25 41 el. naslov: kadrovska@gbmaribor.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela

KANDIDAT ZA GASILCA - M/Ž

Opis del in nalog

USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE NALOG GASILCA POD STROKOVNIM VODSTVOM MENTORJA, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH DEL S PODROČJA PROTIPOŽARNE PREVENTIVE, SODELOVANJE NA GASILSKIH INTERVENCIJAH Z NAMENOM SPOZNAVANJA OPERATIVNEGA DELOVANJA GASILCEV, SEZNANJANJE S FUNKCIJAMI, NALOGAMI IN NAČINOM DELOVANJA GASILSKE ENOTE OB POŽARIH, NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH, IZREDNIH RAZMERAH IN V VOJNI, IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE NA JAVNIH PRIREDITVAH, USPOSABLJANJE ZA DELO Z GASILSKO TEHNIKO, PRIDOBIVANJE KONDICIJSKE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO OPRAVLJANJE NALOG, IZVAJANJE VARNOSTNIH IN SAMOZAŠČITNIH UKREPOV TER UKREPOV IZ VARSTVA PRI DELU, OPRAVLJANJE NALOG OSNOVNEGA POKLICA PRI VZDRŽEVANJU NAPRAV, OPREME IN OBJEKTOV, OPRAVLJANJE NALOG GASILCA POD NADZOROM, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V OKVIRU DEL. MESTA.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela

MARIBOR

Število prostih delovnih mest

6

Izobrazba

srednja strokovna, srednja splošna

 

Trajanje zaposlitve

Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas

polni delovni čas

Znanje jezikov

slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Drugi pogoji

Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz 13. člena ZGas-UPB1 (Uradni list RS, št. 113/2005), predložiti potrdilo o nekaznovanju.

DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA

Prijava je mogoča do

4. 10. 2018

Način prijave kandidatov

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela

gibljiv/nestalen urnik

Poskusno delo

1 mesec

Objava PD na

 Maribor

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si

 

 

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor