26.09.2019
26.09.2019 OBVESTILO - Ponovna javna dražba


JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA  MARIBOR

Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, tel.:   02  331 25 41, fax.:  02  332 36 96                                                                                                     


Številka:    540 /19 PS
Datum:      26.09.2019 

 

O B V E S T I L O

  

Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, s spremembami, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), v zvezi s 33. členom istega zakona in v skladu s 6. in 13. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Javni zavod Gasilska brigada Maribor objavlja II. javno dražbo za prodajo premičnega premoženja, ki bo dne 22.10.2019 ob 09.00 uri v učilnici zavoda, na naslovu Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, in sicer: 

     1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta  Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor.
     2. Vrsta pravnega posla: javna dražba premičnega premoženja.
     3. Predmet javne dražbe:

       
       a). 

 • gasilsko vozilo : Mercedes-Benz Sprinter 414
 • reg. št. : MB 79-23V
 • moč motorja – kw : 105
 • prostornina (ccm) : 2.295 ccm
 • vrsta motorja : P Bencin
 • prva registracija : 29.02.2000
 • masa vozila : 4.600 kg
 • skupna masa : 2.890 kg
 • prevoženi km : 27.223 km

 

       b). 

 • gasilsko vozilo : Renault Master Combi
 • reg. št. : neregistrirano
 • moč motorja – kw : 59 kW
 • prostornina (ccm) : 1.870 ccm
 • vrsta motorja : diesel
 • prva registracija : 22.05.2001
 • masa vozila :  2.515 kg
 • skupna masa : 2.800 kg
 • prevoženi km : 158.669 km

 

       c).

 • tovorno vozilo : Citröen Berlingo
 • reg. št. : neregistrirano - karambolirano
 • moč motorja – kw : 51 kW
 • prostornina (ccm) :  1.868 ccm
 • vrsta motorja :    diesel
 • prva registracija :  18.07.2006
 • masa vozila :                kg
 • skupna masa :               kg
 • prevoženi km : 53.450  km

 

Pogoji prodaje:

Ker na I. javni dražbi vozila niso bila prodana, prodajalec na II. javni dražbi zato znižuje ceno vozil, skladno z zakonskimi določbami o znižanju kupnine, največ do 50 % od prvotne prodajne cene.

Premična stvar bo prodana najugodnejšemu ponudniku, po sistemu videno-kupljeno.

Gasilska vozila se prodajajo v celoti le pod pogojem, da je kupec gasilsko društvo,oz. da so namenjena prodaji gasilskim društvom, drugače se vozila prodajajo brez gasilske opreme, signalnih modrih luči in signalnih naprav.

 

4. Višina kupnine

        Izklicna cena za predmet naveden pod : 

 • zaporedno črko a): znaša 7.800,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 500,00 €,
 • zaporedno črko b): znaša 1.200,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 100,00 €,
 • zaporedno črko c): znaša 120,00 € brez DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 50,00 €.


Kupnina mora biti plačana v roku 8 dni od zaključka javne dražbe, torej do vključno  dne 30.10.2019. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen za plačilo, je bistvena sestavina pravnega posla – prodaje.

 
Varščino v višini: 

 • za predmet pod zaporedno črko a) v višini 2.000,00 €,
 • za predmet pod zaporedno črko b) v višini 250,00 €,
 • za predmet pod zaporedno črko c) v višini 50,00 €, 

je potrebno vplačati na TRR prodajalca, pri UJP Slovenska  Bistrica, št. SI 56   012706030194777, do vključno 15.10.2019. K licitaciji lahko pristopijo le osebe (pravne ali fizične), ki bodo vplačale varščino v navedenem roku.

Vplačana varščina bo v roku 8 dni vrnjena dražitelju, ki ne bo uspešen na dražbi. 

Kupcu pa se vplačana varščina všteje v kupnino. 

Na licitiranih predmetih ni predkupne pravice. 

Ogled licitiranih predmetov je možen, dne 22.10.2019, med 07.30 in 08.30 uro, na naslovu prodajalca, kjer se interesenti lahko seznanijo z ostalimi podrobnostmi licitiranih predmetov. 

Prodajalec in kupec skleneta pisno pogodbo o prodaji-nakupu licitiranega predmeta v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine. 

        

Po pooblastilu direktorja 

Severin Pek,univ.dipl.prav. 

Vodja splošne službe

 

 

 

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor