118
30.12.2016
30.12.2016 - Ogljikov monoksid - tihi ubijalec

Ogljikov monoksid CO - nevarnost, javljalniki, postavitev oz. montaža

 

Ogljikov monoksid, pravilneje ogljikov oksid, je brezbarven, gorljiv in zelo strupen plin brez vonja in okusa s kemijsko formulo CO. Ne moremo ga zaznati brez ustreznih naprav (npr. javljalnika ogljikovega oksida). Prisotnost CO je najpogostejši vzrok smrti v zvezi z nenamerno zastrupitvijo. Že v nizkih koncentracijah je nevaren za človeka. 

Je glavni produkt nepopolnega zgorevanja ogljika in spojin, ki vsebujejo ogljik (les, premog, nafta, kurilno olje, bencin, propan, butan… ). V običajnih pogojih je redkejši od zraka in se zbira v zgornjih plasteh, razširi pa se po vsem prostoru odvisno od temperature in tlaka, medtem, ko so hlapi utekočinjenega CO težji od zraka.  Če zastrupitev povzroči izgubo zavesti, se količina vdihanega ogljikovega monoksida poveča, poveča  se nevarnost, da osebi zaradi pomanjkanja kisika vse bolj odmira tkivo in organi v telesu.

V vodi je precej slabo topen, v prisotnosti zraka pa gori z modrim plamenom, kjer se proizvaja ogljikov dioksid. CO je reducent, odstranjuje kisik iz mnogih spojin.

Dejstvo je, da zastrupitev s CO pogosto ne prepoznamo, saj se blaga zastrupitev kaže z znaki, ki so podobni gripi - blag do  zmeren glavobol, slabost, utrujenost, omotica, oslabelost in bruhanje, pri hujših zastrupitvah pa nastopijo hudi glavoboli, slabost, bruhanje, motnje vida, spomina, slaba koncentracija, zaspanost, zmedenost , dušenje, krči, nezavest… .

Če opazite navedene znake in obstaja verjetnost, da ste izpostavljani ogljikovemu oksidu je treba čim hitreje zapustiti prostor in poklicati telefonsko številko za klic v sili 112.

Če sumite na zastrupitev z ogljikovim monoksidom takoj poiščite zdravniško pomoč, saj je potrebno čim hitreje nadomestiti ogljikov monoksid v krvi s kisikom.


Konec leta 2013 je bil izdan Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11409# - povezavo je potrebno kopirat in prilepit v spletni brskalnik), katerega določbe zahtevajo, da se z izvedbo in načinom vgradnje kurilne naprave prepreči zastrupitve in zadušitve z dimnimi plini.

Ta pravilnik določa, da je treba CO senzorje v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, namestiti najpozneje do 1. januarja 2017.


Druge pomembne določbe zahtevajo da:

- Če se kuri s tekočim ali plinastim gorivom, se v bivalni prostor vgradi kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, v nebivalni prostor pa se lahko vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru.

- Če se kuri s trdnim gorivom, se v bivalni prostor vgradi kurilna naprava, neodvisna od zraka v prostoru, v nebivalni prostor pa se lahko vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru.

- Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko v bivalni prostor vgradi tudi kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, če je poleg izpolnjevanja zahtev neoporečne vgradnje kurilne naprave nameščena tudi naprava za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih (v nadaljnjem besedilu: CO senzor).

 - CO senzor mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1 Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih, 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti oziroma mora dosegati enakovredno raven v tem standardu navedenih zahtev.


Senzor CO se namešča v bivalnih prostorih s kurilno napravo, pod strop med kurilno napravo in vrati, ki vodijo proti notranjim prostorom, oddaljen naj bo 1 do 3 m od kurilne naprave  oz. od možnega izvora uhajanja CO, minimalno 30 cm od stene ali stropne luči. Če nameščamo javljalnik CO v prostorih brez kurilne naprave, npr.: v spalnicah se ga pritrdi na steno ob kateri spimo, v  višini glave med posteljo in vrati, ki vodijo h kurilni napravi. Namestitev pod stropom  ali na steni med posteljo in zunanjim oknom je neučinkovita. Če v dnevni sobi ni kurilne naprave, namestimo javljalnik v višino glave glede na sedenje oz. ležanje.

Zaradi pravočasnega opozorila za prisotnost ogljikovega monoksida je priporočeno, da se detektorji namestijo pod strop v vseh bivalnih prostorih s kurilno napravo, ne glede na vir ogrevanja (plin olje ali drva).

Ustrezno mesto namestitve, način montaže, testiranje in vzdrževanje posameznega javljalnika so opisana v navodilih za uporabo, ki morajo biti priložena ob nakupu. 

Skrbno jih preberite in shranite za ves čas trajanja uporabe naprave. Vsebujejo pomembne podatke o delovanju in namestitvi naprave. So sestavni del javljalnika in jih je potrebno upoštevati. Če samo nameščate javljalnik, morajo biti navodila predložena lastniku prostorov oz. uporabnikom naprave.

Kaj naredimo, ko se sproži alarm?

Če nemudoma omogočite prezračevanje (odprete okna ali vrata), se lahko nakopičen strupeni plin CO razredči z dotokom svežega zraka in alarm bo prenehal opozarjati na prisotnost ogljikovega monoksida. Čeprav je bila nevarnost s pomočjo prezračevanja preprečena je izjemno pomembno, da ugotovite vzrok nastanka uhajanja ogljikovega monoksida v prostor in ustrezno poskrbite za odpravo uhajanja strupenega plina.

Pri nakupu ne zamenjujte javljalnikov CO z javljalniki dima, preverite datum proizvodnje na samem CO javljalniku in življenjsko dobo le-tega (7-10 let odvisno od proizvajalca)!

Nikoli se ne grejte s pomočjo štedilnika na plin!

CO nastaja tudi ob uporabi diesel in bencinskih generatorjev (agregatov). Ker gre za motorje z notranjim izgorevanjem, se pri njihovem delovanju sprošča ogljikov monoksid. Smrtno nevarne koncentracije CO lahko nastanejo že po nekaj minutah delovanja naprave.

Pri uporabi teh generatorjev električne energije upoštevajte navodila proizvajalca, še posebej pa velja poudariti:
- generatorja nikoli ne nameščajte v prostor (odprta vrata in okna ne zagotavljajo ustreznega zračenja),
- generatorja ne postavljajte v poglobitve (jašek, vrtača, klet, vodnjak),
- generator namestite v ustrezni razdalji od objekta (vsaj 7 metrov),
- izpušna cev generatorja mora biti usmerjena stran od objekta,
- spremljati je treba smer vetra in položaj generatorja prilagajati smeri vetra.
Enako je treba biti pozoren pri diesel/bencinskih črpalkah vode.


Viri: Lasten vir ter internet

Sestavil: Viktor Pisanec dvi, Vodja gasilske preventive I, GB Maribor