05.02.2020
5.2.2020 Javna dražba

JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA  MARIBOR

Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, tel.:   02  331 25 41, fax.:  02  332 36 96                                                                                                     


Številka:     83 /20-CA

Datum:      05.02.2020

   

O B V E S T I L O

  

Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, s spremembami, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), v zvezi s 33. členom istega zakona in v skladu s 6. in 13. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Javni zavod Gasilska brigada Maribor objavlja I. (vozilo navedeno pod črko a.) in III. (vozili navedeni pod črkama b. in c.) javno dražbo za prodajo premičnega premoženja, ki bo dne 26.02.2020 ob 09.00 uri v učilnici zavoda, na naslovu Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, in sicer :

  

 1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta  Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor

 2. Vrsta pravnega posla: javna dražba premičnega premoženja

 3. Predmet javne dražbe :

            

           a). 

 • gasilsko vozilo : IVECO 260E42P (BRONTO SKYLIFT)
 • reg. št. : neregistrirano
 • moč motorja – kw : 309
 • prostornina (ccm) : 13.798 ccm
 • vrsta motorja : D Dizel
 • prva registracija : 09.07.1999
 • masa vozila : 25.835 kg
 • skupna masa : 26.000 kg
 • prevoženi km : 13.289 km

 

           b). 

 • gasilsko vozilo : Mercedes-Benz Sprinter 414
 • reg. št. : MB 79-23V
 • moč motorja – kw : 105
 • prostornina (ccm) : 2.295 ccm
 • vrsta motorja : P Bencin
 • prva registracija : 29.02.2000
 • masa vozila : 4.600 kg
 • skupna masa : 2.890 kg
 • prevoženi km : 27.223 km

 

          c).

 • tovorno vozilo : Citröen Berlingo
 • reg. št. : neregistrirano - karambolirano
 • moč motorja – kw : 51 kW
 • prostornina (ccm) :  1.868 ccm
 • vrsta motorja :    diesel
 • prva registracija :  18.07.2006
 • masa vozila :                kg
 • skupna masa :               kg
 • prevoženi km : 53.450  km

 

Pogoji prodaje: 

Vozilo, navedeno pod črko a). se prodaja na II. javni dražbi, medtem, ko se vozili, navedeni pod črkama b). in c). prodajata na IV. javni dražbi. Ker vsa navedena vozila niso bila prodana na predhodnih javnih dražbah, prodajalec na tej javni dražbi zato znižuje ceno vozil, skladno z zakonskimi določbami o znižanju kupnine, največ do 50% od prvotne prodajne cene.

Premična stvar bo prodana najugodnejšemu ponudniku, po sistemu videno-kupljeno. 

Gasilska vozila se prodajajo v celoti le pod pogojem, da je kupec gasilsko društvo,oz. da so namenjena prodaji gasilskim društvom, drugače se vozila prodajajo brez gasilske opreme, UKV postaje, signalnih modrih luči in signalnih naprav.