147
04.04.2017
Javna dražba premičnega premoženja - 2017


O B V E S T I L O


Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, s spremembami, v nadaljevanju ZSPDSLS), v zvezi s 33. členom istega zakona in v skladu s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, s spremembami), Javni zavod Gasilska brigada Maribor objavlja javno dražbo za prodajo premičnega premoženja, ki bo dne 24.04.2017 ob 10.00 uri v učilnici zavoda, na naslovu Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, in sicer :

1.  Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor.

2.  Vrsta pravnega posla: javna dražba premičnega premoženja.

3.   Predmet javne dražbe :   
        

      a) 

 • gasilsko vozilo : Iveco Trakker AD180T27W
 • št. : MB K3-58Z
 • moč motorja – kw : 200kw/272km
 • prostornina (ccm) : 7.790 ccm
 • vrsta motorja : diesel
 • prva registracija : 07.03.2006
 • masa vozila : 11.380 kg
 • skupna masa : 18.000 kg
 • prevoženi km : 32.655 km

 

      b)

 • gasilsko vozilo : TAM 190 T 15
 • št. : MB 90-99D
 • moč motorja – kw : 141kw/272km
 • prostornina (ccm) : 9.572 ccm
 • vrsta motorja : diesel
 • prva registracija : 14.04.1997
 • masa vozila : 10.940 kg
 • skupna masa : 18.000 kg
 • prevoženi km : 27.203 km    

  

      c) 

 • motorni čoln : SEA MASTER HSF
 • št. : KP-5077
 • material : guma, poliester
 • leto gradnje : 2008
 • dovoljeno število oseb : 10
 • dovoljena obremenitev : 750 kg
 • dolžina, širina : 5,60 m, 2,32 m
 • vrsta motorja : zunanji
 • model : Honda HBF 90 LRTW
 • moč (kw) : 66,15
 • pripadajoče priklopno vozilo : TPV PPN6
 • št. : MB NL-994
 • letnik : 2009

 

  Pogoji prodaje: 

             Premična stvar bo prodana najugodnejšemu ponudniku, po sistemu videno-kupljeno.

 
4. Višina kupnine

      Izklicna cena za predmet naveden pod:

 • zaporedno črko a): znaša 60.000,00 € z DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 1000,00 €,
 • zaporedno črko b): znaša 13.000,00 € z DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala po 500,00 €,
 • zaporedno črko c): znaša 7.000,00 € z DDV. Izklicna cena se bo na javni dražbi dvigovala  po 500,00 €.

       Kupnina mora biti plačana v roku 8 dni od zaključka javne dražbe, torej do vključno  dne 02.05.2017. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen za plačilo, je bistvena sestavina pravnega posla – prodaje.


Varščino v višini:
 

 • za predmet pod zaporedno črko a) v višini 6.000,00 €,
 • za predmet pod zaporedno črko b) v višini 1.300,00 €,
 • za predmet pod zaporedno črko c) v višini 700,00 €,

       je potrebno vplačati na TRR prodajalca, pri UJP Slovenska  Bistrica, št. SI 56   012706030194777, do vključno 21.04.2017. K licitaciji lahko pristopijo le osebe (pravne ali fizične), ki bodo vplačale varščino v navedenem roku.


Vplačana varščina bo v roku 8 dni vrnjena dražitelju, ki ne bo uspešen na dražbi.

Kupcu pa se vplačana varščina všteje v kupnino.

Na licitiranih predmetih ni predkupne pravice.

Ogled licitiranih predmetov je možen vse dni v tednu, med 08:00 in 18:00 uro, na naslovu prodajalca, kjer se interesenti lahko seznanijo z ostalimi podrobnostmi licitiranih predmetov.

Prodajalec in kupec skleneta pisno pogodbo o prodaji-nakupu licitiranega predmeta v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine.


direktor 
 

Aleš Ciringer, mag.            Galerija slik: