314
28.11.2019
Novo gasilska avtolestev, vozilo 12

Januarja 2018 smo pričeli s projektom nakupa nove gasilske avtolesteve, namenjene gasilskim
intervencijam, za potrebe gašenja in reševanja na višini ter uporabo na tehničnih intervencijah.
Avtolestev je na podvozju Mercedes Benz, Econic z močjo motorja 354 KM. Višina vozila je 3130
mm, širina 2500 mm in dolžina 10250 mm. Reševalna višina lestve je 32 metrov, doseg pri
obremenitvi košare s 400 kg znaša 18 metrov. Lestev potrebuje skupaj za postavitev in izravnavo na
75 °, izvlek do 32 m, ter vrtenje za 90° samo 65 sekund. Kot postavitve lestve znaša +75° ter - 17°.


Lestev je sestavljena iz štirih lestvenikov, sprednji (zgornji) del lestvenika je izpeljan kot zgibna
roka, razdeljen v dva segmenta. Zgornji del se izvleče vedno posamično, saj se s tem doseže
maksimalni stranski doseg za delo z lestvijo. Pomik (izvlek/uvlek) lestvenika je izveden s
hidravličnim vlečnim vitlom, na katere so nameščene jeklenice preko vseh lestvenikov.


Izravnava lestvenikov – klinov ter blokada drugih funkcij upravljanja, vklop samodejne izravnave se
izvede s pomočjo aktiviranja na krmilnih mestih, varno hojo po lestvi pa prikazujejo semaforji v LED
tehnologiji. Lestev je opremljena z računalniškim nadzornim sistemom za delovanje lestvenika. Ko se
doseže maksimalna vrednost dosega, se gibi lestvenika samodejno upočasnijo ter ustavijo. Na zgibni
roki je nameščena kamera za opazovanje delovanja košare ob preklopu zgibne roke.


Glavno krmilno mesto je nameščeno na vrtljivem vretenu lestve, na levi strani. Sodobni sedež za
glavnega strojnika, omogoča enostavno in varno uporabo. Sedež je opremljen z zvočnikom in
mikrofonom za interno komunikacijo ter z dodatnim mestom za uporabo radijske postaje. Na levem in
desnem naslonu za roko, sta krmilni ročici za upravljanje z lestvijo. Barvni LCD ekran je nameščen s
pregibnim sistemom, ki omogoča enostavno uporabo ter nadzor nad lestvijo. Glavno krmilno mesto se
med delovanjem usklajeno nagiba z lestvenikom.


Vozilo je opremljeno s štirimi brezstopenjskimi podporniki. Podporni sistem omogoča upravljanje z
vsakim podpornikom posamezno in ga je možno znotraj delovnega območja (minimalno in
maksimalno širino podpiranja) optimalno namestiti. Podporniki omogočajo izravnavo nivoja
postavitve. Sistem podpornikov je neprestano povezan z glavnim računalnikom naprave in glede na
širino podpiranja določi maksimalno višino ter naklon lestve. Vsak ima senzor obremenitve, ki ves
čas obratovanja nadzoruje stabilnost podlage in podpornikov. Podpornike lahko namestimo tudi pod
razne ovire, kot so ograje, fiksno nameščene klopi, parkirana vozila in podobne ovire. Lahko jih
enostavno prestopamo in ne predstavljajo večjih ovir med opravljanjem gasilsko-reševalne
intervencije. Opremljeni so s kamerami za kontrolo postavitvenega polja z LCD prikazovalnikom v
kabini vozila. Prikazovalnik prikazuje doseg vseh štirih podpornikov z belo črto.


Nosilnost košare je 400 kg.. Zlaganje in dviganje košare je samodejno izvedeno in se aktivira pri
postavljanju oziroma pri pospravljanju podpornikov. Avtomatično jo je možno postaviti na tla pred
kabino vozila s pritiskom na zelena gumba, ki sta vgrajena levo in desno na kabini. Košara je
opremljena z dovodom vode v tleh košare. Nameščena sta tudi dva tlačna izliva, 1 x B na sprednjem
delu košare za napajanje vodnega monitorja in 1 x C z ventilom v sami košari. Na sprednji strani je
vgrajen električni vodni monitor s kapaciteto 2500 l/min, ter kamera, ki se upravlja iz glavnega
krmilnega mesta, kamor se prenaša tudi slika.


Košara ima dve univerzalni pritrdilni mesti (levo in desno), na kateri se namesti nosilec za reševalna
nosila, nosilec za nadtlačni prezračevalnik, pritrdišče za Rollglis, … Na sprednji strani je na dnu, po
celotni dolžini, vgrajen el. izvlečni podest, z obremenitvijo 150 kg in dolžino izvleka 450 mm, s
pomočjo katerega je omogočen lažji dostop in izstop iz košare. Istočasno se pregibna vrata levo in
desno spremenijo v varnostno ograjo na levi in desni strani podesta. V košari sta levo in desno
vgrajena samovarovalna pasova dolžine 1,8 m.
Avtolestev je trenutno ena izmed najmodernejših tovrstnih vozil na svetu, saj ima nameščeno veliko
dodatne opreme na podvozju, lestvenikih in košari. Vsebuje najnovejšo tehnologijo, kar pa omogoča
hitro, precizno in varno delo na intervencijah. Želimo si da bi brezhibno opravljala svoje delo in da bi jo uporabili čim manj krat.

Več slik in tehnični opis bo pod zavihkom tehnika - vozila - vozilo 12.