02.10.2019
Prosto delovno mesto - Vodja gasilske tehnike in servisa
Objavljamo prosto delovno mesto - VODJA GASILSKE TEHNIKE IN SERVISA - M/Ž

Naziv in naslov delodajalca: Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta proletarskih brigad 21 , 2000 MARIBOR

Kontaktna oseba delodajalca za kandidate: kontaktna oseba: PEK SEVERIN telefon: 02 331 25 41 el. naslov: kadrovska@gbmaribor.si

Naziv delovnega mesta oziroma dela: VODJA GASILSKE TEHNIKE IN SERVISA - M/Ž

Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH SERVISNIH DEJAVNOSTI S PODROČJA OPERATIVNE GASILSKE DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE SERVISA RGA IN IDA, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE SERVISIRANJA GASILNE TEHNIKE (APARATOV) IN OPREME V DELAVNICI IN NA TERENU, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE REDNIH PREGLEDOV TER MERITEV HIDRANTNEGA OMREŽJA, IZVAJANJE NADZORA NAD STANJEM ČRPALIŠČ, POŽARNIH IN DRUGIH BAZENOV TER IZDELOVANJE NAČRTOV ZA NJIHOVO UPORABO, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA V SERVISU GASILNE TEHNIKE, IZVAJANJE NADZORA IN TESTIRANJE STABILNIH GASILNIH NAPRAV Z IZDAJO CERTIFIKATOV, PLANIRANJE IN NABAVLJANJE GASILSKEGA ORODJA, OPREME IN MATERIALA ZA POTREBE SERVISIRANJA, PLANIRANJE LETNIH IN PERIODIČNIH SERVISNIH PREGLEDOV, VODENJE SERVISNIH IN SKLADIŠČNIH EVIDENC TER POSLOVNE ADMINISTRACIJE ZA SERVIS, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU PREVENTIVNIH UKREPOV GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE, SODELOVANJE PRI VEČJIH IN POSEBNIH GASILSKIH IN DRUGIH INTERVENCIJAH Z LOGISTIČNO PODPORO, SODELOVANJE PRI STROKOVNEM USPOSABLJANJU S PODROČJA SERVISNE DEJAVNOSTI IN POŽARNEGA VARSTVA, IZVAJANJE DEMONSTRACIJ DELOVANJA GASILSKIH NAPRAV IN OPREME, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POŽARNIH REDOV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU DEL. MESTA, IN NALOGU NADREJENIH.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: Maribor

Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi

Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas

Delovni čas: polni delovni čas

Vozniški izpit: B

Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro

Računalniška znanja: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno

Drugi pogoji: Izpit za serviserja RGA, če ga kandidat nima, ga mora opraviti v roku 1 leta od zaposlitve, drugače se mu pogodba o zaposlitvi izredno odpove. Tečaj iz varstva in zdravja pri delu, če ga kandidat nima, ga mora opraviti v roku 1 leta od zaposlitve, drugače se mu pogodba o zaposlitvi izredno odpove.

Prijava mogoča do: 9.10.2019

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

Poskusno delo: 1 mesec

 

Spletna povezava: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2509738

 

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor