31.12.2018
Uporaba pirotehnike - 2018


Leto se bliža h koncu in s tem se tudi bolj in bolj bliža vrhunec uporabe pirotehničnih sredstev. Gasilci Gasilske brigade Maribor vam uporabe le te seveda ne prepovedujemo. Želimo si zgolj, da jo boste uporabljali skrbno in odgovorno, predvsem pa varno za vas, ljudi okoli vas, živali in premoženje.

Njeno uporabo v Sloveniji ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 2 in 3, kateri glavni učinek je pok ni dovoljena.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, kateri glavni učinek je pok pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja.

Uporaba pirotehničnih izdelkov katerih glavni učinek ni pok, je dovoljena vse leto.

Uporabljajte zgolj izdelke, ki ste jih kupili pri pooblaščenih trgovcih, saj so le ti izdelani v skladu z vsemi predpisi in veljavnimi zakoni. Izdelke uporabljajte zgolj po navodilih proizvajalca, katera so navedena na vsakem izdelku. Pri tem upoštevajte predvsem zadostne odmike od ljudi, živali in premoženja.

Najbolj pa si seveda želimo, da teh izdelkov sploh ne bi uporabljali in bi ta denar raje namenili za kak družinski izlet ali večerjo, saj bo »užitek« tako neizmerno daljši. Hvaležni vam bodo tako vaši najbližji, kakor tudi hišni ljubljenčki in druge živali, ki ob tem najbolj trpijo.

V kolikor pa se uporabi pirotehničnih izdelkov ne mislite odreči in se vam morebiti kje zalomi, pa smo kot vedno skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči dosegljivi na številki 112.

Srečno in varno,

MB

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor