11.11.2016
Vaja Črna gora 2016

ENOTA CZ ZA PREČRPAVANJE VODE KONČALA Z VAJO CRNA GORA 2016
 

Na omenjeni vaji sta sodelovala tudi 2 člana gasilske brigade Maribor, Fras V. in Keršič B.

 

Povzetek dogajanja:

Črno goro skoraj vsako leto prizadenejo poplave večjega obsega, najhujše pa pomnijo iz leta 2010, ko je Črna gora tudi zaprosila za mednarodno pomoč preko Mehanizma Unije na področju civilne zaščite in preko Natovega Evroatlantskega centra za koordinacijo odziva ob katastrofah/nesrečah (Euro-Atlatic Disaster Reponse Coordination Center, v nadaljevanju EADRCC). Črna gora je za mednarodno pomoč zaprosila tudi leta 2012 ob velikih snežnih zametih, kjer je pomoč helikopterja in strokovnjaka nudila tudi Slovenija. 

Črna gora je ena izmed štirih držav, ki želijo v prihodnje pridobiti polnopravno članstvo v zvezi Nato skupaj z BiH, Makedonijo in Gruzijo; v ta namen je črnogorski Direktorat za izredne razmere Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju z EADRCC skupaj od 31. oktobra do 3. novembra za države članice in partnerske države organizirala 16. zaporedno mednarodno terensko vajo za odzivanje in upravljanje s posledicami izrednih situacij »Crna Gora 2016«.

Zveza Nato pri delovanju na področju zaščite, reševanja in mednarodne humanitarne pomoči sledi smernicam Združenih narodov INSARAG. V ta namen je bilo za čas vaje vzpostavljeno okolje, v katerem so sodelovali vsi akterji, ki lahko sodelujejo pri nudenju in sprejemanju mednarodne humanitarne pomoči.

Med drugim je bil vzpotavljen tudi Center za usklajevanje dejavnosti na območju nesreče ali t. i. OSOCC (On site Operations and Coordinaton Centre), v katerem so sodelovale različne države.

Skupaj je na vaji sodelovalo okoli 600 ljudi iz 26 držav, od tega 17 ekip za iskanje in reševanje iz ruševin, ekip za iskanje in reševanje na vodi in iz nje ter KBRJ-enot držav članic Nata in partnerskih držav (Albanija, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Gruzija, Izrael, Makedonija, Nemčija, Finska, Romunija, Srbija, Slovenija, Španija, Ukrajina in ZDA), ki so skupaj vadile različne mehanizme odziva v primeru nesreče različnih obsežnosti ter preskušale medsebojno sodelovanje. Na drugi strani je bila vaja možnost za Črno goro oz. Direktorat za izredne razmere Črne gore, da preskusi svoj sistem za sprejem mednarodne pomoči v primeru večjih naravnih nesreč oz. postopke zaprosila za mednarodno pomoč. Na vaji je sodelovalo tudi 40 opazovalcev iz 21 držav članic Nata in partnerskih držav.

Slovenija si je ob odločitvi za aktivno sodelovanje na vaji postavila cilj, da preizkusi usposobljenost enote za prečrpavanje vode za delovanje v mednarodnih operacijah zaščite in reševanja.

Scenarij vaje je predvideval mednarodni odgovor na poplave in kemijske situacije, ki bi vplivale na velik del prebivalstva in infrastrukture v okolici Podgorice, na področjih rek Zeta in Morača, v okolici Skadarskega jezera in na področju občine Danilovgrad. Na vaji so bile prikazane tudi najsodobnejše tehnologije odkrivanja, transporta in odstranjevanja neeksplodiranih neubojnih sredstev v okviru programa Nata.

Vaja je potekala v treh fazah:

1. faza: 31. oktober in 1. november 2016: Organizacija sprejema mednarodnih enot, usposabljanje enot in vodenje štaba.

2. faza: 1. in 2. november 2016: Terenske aktivnosti na delovnih točkah.

3. faza: 3. november 2016: Dan za medije – prikaz dela enot, prikaz vaje in predstavitev aktivnosti na vaji širši javnosti.

Na vaji je sodelovala slovenska enota civilne zaščite za prečrpavanje vode z 21 člani enote, devetimi vozili in dvema visokima zmogljivima črpalkama.

Prva naloga enote je bila postavitev ustrezne namestitve in zagotovitev vse  potrebne infrastrukture za enoto v Policijskem kampu Zlatica, kjer so bile nastanjene tudi vse preostale enote na vaji. Prav tako so bile tam zmogljivosti, ki so jih koristili člani simuliranega centra OSOCC in načrtovalci celotne vaje.

Slovenska enota je v nadaljevanju vaje opravljala naloge prečrpavanja vode ob reki Morača blizu naselja Mahala v okolici Podgorice, kjer se je enota ustrezno odzvala tudi na simulirano situacijo, ki je predvidela prisotnost kemikalij v vodi. Enota je med drugim izvedla tudi oceno situacije za morebitno izvajanje dodatnih nalog prečrpavanja. Med drugim se je vodstvo enote in vodstvo operative udeležilo delavnice »Seznanitev z delovanjem LEMA in OSOCC« ter usposabljanja z delom z mediji.

Zadnji dan vaje je slovenska enota z eno od visokozmogljivih črpalk in delom operativne enote sodelovala na t. i. prikaznem delu vaje oziroma predstavitvenem dnevu, ki je potekal v četrtek, 3. novembra, na področju Plavice. Dogodek sta si ogledala tudi predsednik Črne gore Filip Vujanovič in namestnica generalnega sekretarja Nata Rose Gottemoeller.

Udeležba slovenske enote na vaji je nedvomno pokazala, da je slovenska enota opremljena, usposobljena in primerno organizirana za izvajanje reševalnih aktivnosti skupaj z ostalimi civilnimi in vojaškimi enotami držav članic in parnteric Nata, pa tudi za usklajevanje teh nalog v okviru sistema koordinacije pomoči zveze Nato. Pridobljeno znanje bo enota nedvomno uspenšno uporabila tudi doma ob morebitnem sodelovanju s Slovensko vojsko pri reševanju in odpravljanju posledic naravnih nesreč.

(Vir: Uprava republike slovenije za zaščito in reševanje - http://www.sos112.si/

GASILSKA BRIGADA MARIBOR
Cesta proletarskih brigad 21
2000 Maribor